Mizno podnožje iz lepljencev

Družba je na Javnem razpisu za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo pridobila sofinanciranje projekta »Razvoj in izdelava podnožij iz v podjetju narejenih lepljencev«.

Upravičeni stroški projekta znašajo 1.152.684,90 EUR. Projekt bo sofinanciran v znesku 461.073,96 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Projekt obsega nakup tehnološke opreme in izgradnjo skladiščnega prostora za izdelavo miznih podnožij iz doma narejenih lepljencev.

Namen in cilj projekta je povečanje dinamične rasti podjetja, povečanje produktivnosti,povečanje snovne in energetske učinkovitosti poslovanja, dvig konkurenčnosti, ter utrditev položaja na domačem in tujem trgu s tehnološko zahtevnimi produkti.

Zastavljen cilj projekta je doseči 35.867,00 EUR bruto dodane vrednosti na zaposlenega, do konca leta 2026.

Ljutomer, oktober 2022