SALONSKI STOL - POLFOTELJ

Družba je pridobila sofinanciranje operacije SALONSKI STOL - POLFOTELJ. Družba bo novo opremo potrebovala za izvedbo projekta izdelave salonskega stola - polfotelja, po razpisu Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

S tem projektom družba želi doseči cilj 8 % povečanja bruto dodane vrednosti na zaposlenega, v prvem poslovnem letu po zaključku operacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 123.410,00 EUR. 

www.eu-skladi.si