Naložba v vašo prihodnost

Družba je pridobila sofinanciranje operacije Nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo lastnih polproizvodov razvitih v podjetju. Družba bo novo opremo potrebovala za izvedbo projekta izdelave »mizarske masivne plošče širinsko lepljene iz več lesnih segmentov«, po razpisu P4L 2018 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. 

S tem projektom družba želi doseči cilj 14,43% povečanja bruto dodane vrednosti na zaposlenega, v prvem poslovnem letu po zaključku operacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 316.913,45 EUR. 

www.eu-skladi.si