Objava sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

spremeba števila delnic

Na osnovi 126.člena ZTVI družba objavlja, da se je z dne 15.3.2018 spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico na 174.241 kosov delnic, zaradi pridobitve 2.496 lastnih delnic družbe, pod oznako MULG.

Ljutomer, 15.3.2018

Uprava družbe